kosciol

Posługa miłości CARITAS jako jeden z filarów Kościoła


Jak zauważył Ojciec Święty Benedykt XVI, wewnętrzna natura Kościoła wyraża się w potrójnym zadaniu: głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie Sakramentów oraz posługa miłości (Caritas).
Zadania te są ściśle ze sobą związane i nie mogą być od siebie oddzielone.

Caritas Archidiecezji Katowickiej, wsłuchując się uważnie w to co „mówi Duch do Kościoła”, pragnie zwrócić uwagę na konieczność organizowania pomocy charytatywnej w każdej parafii oraz zachęcić do włączania się w to dzieło poprzez tworzenie Parafialnych Zespołów Caritas.

Parafialne Zespoły Caritas mają na celu nie tylko pomoc potrzebującym, ale przede wszystkim szukanie Jezusa w drugim człowieku oraz osobista formacja jego członków.

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, MNIEŚCIE UCZYNILI…

Mt: 25,40

zespol1

Zadania Parafialnego Zespołu Caritas


  • Formacja wspólnoty parafialnej w duchu miłosierdzia (propagowanie kultu Bożego Miłosierdzia w powiązaniu z miłosierdziem chrześcijańskim).
  • Rozpoznawanie potrzeb (rozpoznawanie zjawisk i problemów społecznych oraz opracowanie skutecznego sposobu dostrzegania wszystkich potrzebujących).
  • Pomoc ubogim i potrzebującym (pomoc doraźna i długoterminowa w imieniu wspólnoty parafialnej).
  • Troska o różne grupy w parafii, borykające się z problemami materialnymi i duchowymi (osoby starsze i samotne, niepełnosprawne i chore, bezrobotne, bezdomne, ubogie, matki samotnie wychowujące dzieci, dzieci zaniedbane wychowawczo).
  • Wspieranie rodzin ofiar klęsk i katastrof, pomoc dla poszkodowanych.
  • Walka z dyskryminacją osób ubogich.

więcej >