zespol2

Formacja Parafialnych Zespołów Caritas


Formacja jest szczególnie potrzebna, aby pomóc bardziej poznać i kochać Boga, a przez to coraz lepiej służyć JEZUSOWI w POTRZEBUJĄCYCH

Do najważniejszych obszarów formacji osób tworzących Parafialne Zespoły Caritas należą:

  1. regularne spotkania w parafii z ks. proboszczem będącym opiekunem PZC co najmniej raz w miesiącu
  2. dekanalne dni skupienia raz na kwartał
  3. rekolekcje w Archidiecezjalnych Domach Rekolekcyjnych

Panewniki 15-18 czerwiec 2015
Brenna 11-14 maj 2015
Kokoszyce 12-15 październik 2015

 

Rekolekcje dla Parafialnych Zespołów Caritas


Rekolekcje są doświadczeniem Żywego Boga.
Boga, który obdarza…
Boga, który jest obecny…
Boga, który działa…
Boga, który jest źródłem Miłości (Caritas)…

 

 

 

Dlaczego warto uczestniczyć w rekolekcjach PZC ?


Rekolekcje mają na celu:

  1. pogłębienie osobistej relacji z Jezusem poprzez: umocnienie wiary, wspólną modlitwę, codzienną Eucharystię oraz Adorację Najświętszego Sakramentu
  2. formację poprzez: tematyczne konferencje, zapoznanie się z dokumentami Kościoła, wnioski z ankiet synodalnych
  3. wymianę doświadczeń z posługi charytatywnej

 

Ponadto w programie rekolekcji:

  1. zapoznanie ze stroną internetową Parafialnych Zespołów Caritas,
  2. religijny wieczór filmowy,
  3. czas na rozmowę w miłej atmosferze


Mając na względzie troskę o dobro wspólnoty Parafialnego Zespołu Caritas oraz jej kompetentną posługę w Parafii i Diecezji jest rzeczą bardzo korzystną i pożyteczną, aby raz w roku co najmniej jedna osoba z Parafii uczestniczyła w rekolekcjach.