ksiazka

Wybrane dokumenty Kościoła a praca charytatywna


ak zauważył Ojciec Święty Benedykt XVI, wewnętrzna natura Kościoła wyraża się w potrójnym zadaniu: głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie Sakramentów oraz posługa Miłości (Caritas). Zadania te są ściśle ze sobą związane i nie mogą być od siebie oddzielone.

Caritas Archidiecezji Katowickiej wsłuchując się uważnie w to co „mówi Duch do Kościoła” przedstawia poniżej kilka interesujących dokumentów dotyczących posługi charytatywnej.

 1. Encyklika o miłości chrześcijańskiej „Deus Caritas Est” Benedykta XVI
  Posługa Caritas jako konstytutywny wymiar misji Kościoła i nieodzowny wyraz jego istoty.
  benedykt1
 1. List Apostolski motu proprio „Intima Ecclesiae natura” Benedykta XVI
  Dokument reguluje działanie organizacji charytatywnych w Kościele Katolickim, akcentując zasadniczy związek między posługą caritas a posługą biskupią.
  benedykt2
 2. Uchwała I Synodu Diecezji Katowickiej „Miłosierdzie chrześcijańskie we wspólnocie parafialnej i diecezjalnej”
  Duszpasterstwo charytatywne w diecezji i parafii (teologiczne podstawy duszpasterstwa charytatywnego, konkretyzacja zadań duszpasterstwa dobroczynności).
  synod
 3. Dokument z II Polskiego Synodu Plenarnego „Posługa charytatywna Kościoła”
  Współczesne wyzwania (polityka społeczno-ekonomiczna, bieda i jej przejawy, posługa charytatywna Kościoła po 89’) i odpowiedź na nie (formacja charytatywna, zakres posługi miłosierdzia, kierunki posługi charytatywnej). O posłudze miłosierdzia w Kościele.
  synod2