post

Z wdzięcznością za Waszą mądrość serca >

11 lutego przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Jest to również dzień, kiedy Kościół przeżywa XXIII Światowy Dzień Chorego. Tegorocznym hasłem obchodów Dnia Chorego są słowa wyjęte z Księgi Hioba: „Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi” (Hi 29,15).
W tym roku szczególny akcent pada więc na tych, którzy pomagają chorym, niepełnosprawnym…

Abp Wiktor Skworc, w kierowanym do wiernych liście pasterskim, zauważył ogromną rolę osób związanych z Caritas w posłudze chorym, pisząc: „Z satysfakcją możemy stwierdzić, że w tym minionym czasie chorzy byli otaczani duszpasterską troską. Wyrażała się ona regularnymi odwiedzinami duszpasterzy z posługą sakramentalną oraz wsparciem wiernych świeckich, działających w Parafialnych Zespołach Caritas.” Te słowa pragniemy rozszerzyć, ogarniając myślą i wdzięcznością wszystkich pracowników, wolontariuszy i przyjaciół Caritas. Doceniając ich poświęcenie oraz zaangażowanie w pomoc konkretnemu człowiekowi a w ten sposób ofiarną służbę dla dobra całej wspólnoty Caritas.

To wielka łaska, kiedy w człowieku potrzebującym opieki potrafimy zobaczyć Boga. Papież Franciszek w swoim Orędziu na XXIII Światowy Dzień Chorego zauważa taką postawę jako mądrość serca, będącą darem Ducha Świętego dla tych, którzy potrafią otworzyć się na cierpienia braci. Ojciec Święty podaje kilka, cennych dla nas, wskazówek dotyczących postawy mądrości serca. Warto, by stały się one drogowskazami dla naszej pracy:

Mądrością serca jest służba bliźniemu.
Mądrość serca to trwanie przy bliźnim. Czas spędzony obok chorego jest czasem świętym.
Mądrość serca to wyjście poza siebie ku bliźniemu.
Mądrość serca oznacza być solidarnym z bliźnim bez osądzania go. Miłość potrzebuje czasu.

„… Jakże to wielka droga uświęcenia!” – pisze Franciszek.